Nijery ny vadiko niala tamin'ny kilalao tao am-boriky