Dia tonga ny fotoana hanalana azy amin'ny fanindroko mafy