Ataony toy ny milina io ampondra io amin'ny tsinaiko