Teo amin'ny tany tao an-trano i Marie dia nahazo tsindrona mainty telo teo am-bavany ary niakatra ny fony