Ny ankizivaviko dia tia mifoka sy mitsoka ny tsinaiko